top of page

Sammen for 2040

Sammen for 2040 er et samarbeid mellom Kløfta 1 speidergruppe, Ullensaker menighet og Kløfta Vel. Det er tuftet på likeverd, samhold, tilhørighet og respekt. Grunnet de strenge lokale og nasjonale føringene rundt covis-19 har det gitt dem bregrensinger for hva de har kunne utført, men vi gleder oss til verden åpner og alle planer kan iverksettes.


Påsken 2021 ble Sammen for 2040 etablert, og alt gikk veldig fort. Fra et møte i hver leir, til et fellesmøte samme uken, var de oppe med egen Facebookside allerede påfølgende dag. En spleis-aksjon ble opprettet og på en uke var det samlet inn 40.000,- fra innbyggerne på Kløfta. Dette gikk til innkjøp av matkasser og henvendelsene begynte komme.


Utekontakten og Huset på Kløfta har også henvendt seg i de tilfeller der det er saker som har kommet. Mat har blitt delt ut til familier, enslige, unge og eldre. Det er bistått med innkjøp av klær og hygieneartikler.


Tilbudet er et lavterskeltilbud for de som har bostedsadresse på 2040 Kløfta. De har ikke fast matutdeling, men har heller et større fokus mot samhold og sosial tilhørighet, aktiviteter og hverdag, for mennesker i alle aldre. Det er nedfelt en styringsgruppe med 2 representanter fra hver aktive organisasjon/forening.


Styringsgruppen:

Lise, leder speideren

Karoline, speider

Gro, leder av menighetsrådet

Diakon, Ullensaker

Therese, nestleder Kløfta Vel

Camilla, leder Kløfta Vel


Skulle du trenge hjelp eller ønsker bidra som frivillig kan du kontakte Lise og Camilla på Sammen for 2040 sin facebookside.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page