top of page

STYRET

Styret i Kløfta Vel består av:

 

Styreleder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styremedlemmer

Styret blir valgt av årsmøtet i Kløfta Vel. Det er forskjellig varighet for de forskjellige vervene, og det er en fin overlapp så man til enhver tid sørger for kontinuitet, slik at styrets funksjon ivaretas på best mulig måte. Har du en sak du vil melde til styret i vellet kan du gjøre det her.

Styrets medlemmer 2024/2025

Styreleder          Therese Alstermo

Nesteleder        Tore Trones

Kasserer             Berit Hogstad

Sekretær            Arnfinn Ski

Styremedlem     Rolf Alkvist

Styremedlem     Bente Aasli

Styremedlem     Endre Nedberg

Styremedlem     Kristian Vegel

Diskutere tallene
bottom of page