top of page

STYRET

Styret i Kløfta Vel består av:


Styreleder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styremedlem, leder miljøkomité

Styremedlem, leder arrangementskomité

Styret er valgt frem av årsmøter i Kløfta Vel og gjennomføres årlig. Det er forskjellig varighet for de forskjellige vervene, og det er en fin overlapp så man til enhver tid sørger for kontinuitet, slik at styrets funksjon ivaretas på best mulig måte. Har du en sak du vil melde til styret i vellet kan du gjøre det her.

Styrets medlemmer 2020/2021

Styreleder           Camilla Svensson

Nesteleder         Therese Alstermo

Kasserer              Marit Lunder

Sekretær             Åse Akselsen

Styremedlem      Rolf Alkvist

Styremedlem      Gudrun Hauknes

Diskutere tallene
bottom of page