top of page

Sammen for 2040

Sammen for 2040 er et samarbeid mellom Kløfta 1 speidergruppe, Ullensaker menighet og Kløfta Vel. Det er tuftet på likeverd, samhold,...

Blogg: Blog2
bottom of page